Blog Archives

Comic of the Month

Naruto Volume #1 Naruto is a ninja-in-training with a knack for mischief and, sealed within him, a strange, formidable power. Twelve years ago the village hidden in the leaves was attacked by a fearsome threat. A nine-tailed fox spirit claimed

Posted in Comic of the Month

Comig y Mis

Naruto Cyfrol #1 Ninja-mewn-hyfforddiant yw Naruto sydd gyda dawn am ddrygioni a gyda phŵer arswydus wedi cloi tu fewn iddo. Deuddeg o fynyddoedd yn ôl ymosodwyd ar y pentref oedd wedi cuddio yn y dail gan fygythiad ofnadwy. Cymrodd ysbryd

Posted in Comic of the Month

Reading Hack/Summer Reading Challenge Volunteer

Want to do something fun and rewarding this summer? Like helping children and taking part in creative activities? YOU could be just the person we are looking for! Aim of volunteering role: To help our Community Hub/Library staff make Animal

Posted in Volunteering

Hac Ddarllen/Gwirfoddolwr Ifanc Her Ddarllen yr Haf

Oes awydd ganoch wneud rhywbeth hwyl a gwobrwyol yr haf hwn? Ydych chi’n mwynhau helpu plant a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol? Efallai CHI yw’r union berson ni’n edrych am! Nod y rhan gwirfoddol: I helpu ein staff Llyfrgell i

Posted in Volunteering

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

Please scroll down for the English version Cafwyd cyfarfod gwych gan Grŵp Darllen My Novel Lovers wrth siarad am y stori gyffroes hon am isfyd troseddwyr. Roedd pawb yn dwlu ar y stori heblaw am un person, oedd yn ychwanegu

Posted in Book reviews

Learning to Drive?

Monmouthshire Community Hubs and Libraries to offer free online Driving Theory Tests for new drivers Monmouthshire residents who are learning to drive can now practice for the Driving Theory Test through their local Community Hub or Library. Monmouthshire County Council

Posted in Library news

Dysgu Gyrru?

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy’n dechrau cynnig Profion Theori Gyrru ar-lein am ddim i yrwyr newydd Gall preswylwyr Sir Fynwy sy’n dysgu gyrru ymarfer am y Prawf Theori Gyrru trwy eu Llyfrgell leol. Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ychwanegu’r Theory Test

Posted in Library news

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 35 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 15,731 hits