Yam Jams yn Hyb Cymunedol Cas-gwent: Hip Hop + Reggae byw a rhyngweithiol a pherfformiad byw a chynhwysol


Mae Hyb Cymunedol Cas-gwent yn cynnal digwyddiad arbennig iawn ar ddydd Iau’r 21ain o Fedi a hoffwn wahodd pawb sydd gydag anabledd.   Mae’r digwyddiad yn swnio fel hwyl a sbri bendigedig ac rydym wrth ein boddau’n ei gynnal.

Grŵp hip hop/reggae byw yw’r Yam Jams sy’n cynnig profiad synhwyraidd therapiwtig. Mae’r sesiwn yn cynnwys rapio cyfranogol, perfformiad taro gyda phawb yn cymryd rhan a dawnsio hygyrch wedi dysgu gan Lofty.

Mae’r linc islaw yn cynnig esboniad mwy manwl o’r Yam Jams

https://www.youtube.com/watch?v=BCizX8s3j7cc

Nod y digwyddiad yw hybu People First Sir Fynwy, grŵp hunan-eiriolaeth i bobl gydag anabledd a’u cynllun Safe Places. Mae’r cynllun Safe Place wedi’i sefydlu mewn cydweithrediad â siopau lleol, sefydliadau a busnesau ledled Sir Fynwy sydd wedi cynnig bod yn fannau saff i bobl gydag anabledd os oes rhywbeth wedi mynd o’i le wrth geisio cael mynediad i’r gymuned. Gallir adnabod y siopau trwy’r logo Safe Places yn y ffenest, a bydd pob unigolyn sy’n cofrestru am y cynllun yn derbyn torch allwedd lle allant nodi eu henwau ac enw rhywun i gysylltu os oes angen cymorth arnynt yn y gymuned.

Gallir darganfod mwy o wybodaeth am y cynllun Safe Places isod

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-40274248

Mwy o wybodaeth am People First

http://www.monmouthpeoplefirst.org.uk/Home/index.php

Cost y tocynnau yw £5.00 a byddant ar gael o Hybiau (Llyfrgelloedd) Cas-gwent a Chil-y-coed ym mis Medi, ac yn rhad ac am ddim i ofalwyr a gweithwyr cymorth. Os hoffwch wybod mwy am y digwyddiad, i fwcio tocynnau neu os hoffech chi drafod eich anghenion mynediad cysylltwch â Fred ar 07890 559 566 neu fredweston@monmouthshire.gov.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s