John Lewis-Stempel yn ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer am yr eildro


Cyhoeddwyd mai Where Poppies Blow – The British Soldier, Nature, The Great War gan John Lewis-Stempel sydd wedi ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer, sy’n dathlu’r llyfrau gorau am natur a theithio ym Mhrydain.

Mae Where Poppies Blow yn rhoi golwg ffres ac unigryw ar brofiadau myfyrwyr o Brydain yn y Rhyfel Byd Gyntaf.

Mae Where Poppies Blow yn stori milwyr o Brydain yn y Rhyfel Mawr a’u perthynas gyda’r anifeiliaid a’r planhigion o’u cwmpas. Mae John Lewis-Stempel yn awgrymu fod y berthynas yn sylfaenol bwysig, oherwydd ei bod yn mynd ymhell i esbonio pam y gwnaeth y milwyr ymladd, a chanfod yr ewyllys i ddal ati. Yn bennaf oll, mae natur yn iachau, ac er y bwledi a’r gwaed ysbrydolodd ddynion i ddal ati. Gan gynnwys cerddi, detholiadau o lythyrau, nodiadau maes a chofnodion dyddiadur, mae Where Poppies Blow yn rhoi darlun anhygoel o fywyd ar y Ffrynt Gorllewinol fel y’i gwelir drwy’r berthynas rhwng dyn a natur.

Dywedodd Julia Bradbury, Cadeirydd y Beirniaid: Mae Where Poppies Blow yn sicr o fod yn glasur modern. Mae’n llyfr rhyfeddol am rym iachaol a chydnerthedd natur yn yr amserau tywyllaf. Wedi’i ysgrifennu’n hardd ac yn deimladwy tu hwnt, mae’n ein hatgoffa am erchyllterau rhyfel ond mae John Lewis-Stempel yn glyfar yn plethu stori’r anifeiliaid a’r bywyd gwyllt sy’n goroesi, marw a ffynnu wrth ochr y dynion a’r menywod a gollodd eu bywydau.”

Daw Where Poppier Blow â dau gariad mawr John Lewis-Stempel, natur a hanes milwrol, ynghyd a rhoi astudiaeth newydd a hanfodol o brofiad milwyr o’r Rhyfel Byd Gyntaf. Yn cadarnhau ei sefyllfa fel un o awduron natur mwyaf Prydain, hwn yw’r eildro i John ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer. Enillodd Meadowland, ei astudiaeth o gae yn Swydd Henffordd, yn 2015 ac roedd ganddo dau lyfr ar y rhestr fer eleni.

Gyda rhestr fer mor gryf, oedd am y tro cyntaf â saith llyfr yn hytrach na’r chwech arferol, roedd penderfyniad y beirniaid yn anodd iawn ond cytunwyd yn unfrydol mai Where Poppies Blow oedd yr enillydd haeddiannol.

Mae rhestr fer eleni yn dystiolaeth o’r creadigrwydd a’r nerth parhaus mewn ysgrifennu am natur heddiw, wrth ochr Where Poppies Blow ar y rhestr fer roedd dau lyfr am gadwraeth yn greiddiol iddynt (The Running Hare gan John Lewis-Stempel a Wild Kingdom gan Stephen Moss), dau lyfr sy’n edrych ar rôl natur mewn taith o ddarganfyddiad emosiynol (The Wild Other gan Clover Stroud a The January Man gan Christopher Somerville) ac astudiaethau agos o’r amgylchedd a’r creaduriaid sy’n byw ynddo (Love of Country gan Madeline Bunting a The Otters’ Tale gan Simon Cooper).

Bellach yn ei bedwaredd blwyddyn, mae Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer yn dathlu’r llyfrau sydd fwyaf llwyddiannus wrth adlewyrchu ethos gwaith yr awdur natur adnabyddus Alfred Wainwright i ysbrydoli darllenwyr i ymchwilio’r awyr agored a meithrin parch at y byd naturiol.

Gyda chefnogaeth Wainwright Goldren Beer a stad Wainwright ac mewn partneriaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, derbyniodd yr enillydd siec am £5000. Dywedodd Gaynor Green, rheolwr marchnata Wainwright Golden Beer: “Mae Wainwright Golden Beer yn falch tu hwnt i noddi’r wobr gyffrous yma eto; mae’n cyfleu hanfod darganfod a’r awyr agored ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr, ymchwilwyr ac anturiaethwyr (ac yfwyr).”

http://wainwrightprize.com/

www.twitter.com/wainwrightprize

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s