Blog Archives

The fabulous Friends

We would like to thank the fabulous Friends of Caldicot Library for once again planting wild flower seeds around Caldicot Community Hub. As you can see the flowers are looking very pretty! The Friends are also celebrating a successful bid

Posted in Uncategorized

Y Ffrindiau Ffantastig

Hoffwn ddiolch i Ffrindiau ffantastig Llyfrgell Cil-y-coed am blannu hadau blodau gwyllt o amgylch Hyb Cymunedol Cil-y-coed. Fel y gwelwch mae’r blodau’n edrych yn hardd dros ben! Mae’r Ffrindiau hefyd yn dathlu cais llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri –

Posted in Uncategorized

Yam Jams at Chepstow Community Hub: Live Hip Hop + Reggae interactive and inclusive live performance

Chepstow Community Hub is hosting a very special event on Thursday 21st September and we’d like to invite all people with disabilities.  The event sounds fabulous fun and we are delighted to be the hosts.  Yam Jams are a live

Posted in Uncategorized

Yam Jams yn Hyb Cymunedol Cas-gwent: Hip Hop + Reggae byw a rhyngweithiol a pherfformiad byw a chynhwysol

Mae Hyb Cymunedol Cas-gwent yn cynnal digwyddiad arbennig iawn ar ddydd Iau’r 21ain o Fedi a hoffwn wahodd pawb sydd gydag anabledd.   Mae’r digwyddiad yn swnio fel hwyl a sbri bendigedig ac rydym wrth ein boddau’n ei gynnal. Grŵp

Posted in Uncategorized

John Lewis-Stempel wins the Wainwright Golden Beer Book Prize for the second time

John Lewis-Stempel’s Where Poppies Blow – The British Soldier, Nature, The Great War has been announced as the winner of the Wainwright Golden Beer Book Prize, which celebrates the best books about nature and UK travel. Where Poppies Blow offers

Posted in Uncategorized

John Lewis-Stempel yn ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer am yr eildro

Cyhoeddwyd mai Where Poppies Blow – The British Soldier, Nature, The Great War gan John Lewis-Stempel sydd wedi ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer, sy’n dathlu’r llyfrau gorau am natur a theithio ym Mhrydain. Mae Where Poppies Blow yn rhoi

Posted in Uncategorized

Bwyd yn lle Dirwy: Pasg 2017 (Dydd Llun 10 i ddydd Sadwrn 29 Ebrill 2017). Cefnogi ein Banciau Bwyd lleol

                                     

Posted in Library news, Uncategorized

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 35 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 16,461 hits