Blog Archives

Bwyd yn lle Dirwy: Pasg 2017 (Dydd Llun 10 i ddydd Sadwrn 29 Ebrill 2017). Cefnogi ein Banciau Bwyd lleol

                                     

Posted in Library news, Uncategorized

Fishbowl by Bradley Somer

Please scroll down for the English translation. Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori hon, sef fy hoff lyfr o’r flwyddyn hyd yma. Mae pysgodyn aur, Ian, yn plymio i’r ddaear o fflat ar y seithfed llawr ar hugain o adeilad

Posted in Book reviews, Uncategorized

The Extra Ordinary Life of Frank Derrick, Age 81 by J B Morrison

Please scroll down for the English version. Bydd y nofel hon wir yn tynnu ar eich emosiynau! Nid yw Frank yn deall fod cael ei daro gan y cerbyd llaeth yn mynd i ddwyn cymaint o bleser i’w fywyd, a

Posted in Uncategorized

Church of Marvels by Leslie Parry

Please scroll down for the English translation Roeddwn wedi dewis y llyfr hwn oherwydd y clawr hyfryd a’r teitl anarferol; nid oeddwn yn disgwyl nofel mor swynol a gafaelgar. Mae’r nofel wedi ei gosod yn yr 1890au hwyr ac mae

Posted in Uncategorized

The Readers of Broken Wheel Recommend by Katarina Bivald

Mae Sara wedi dod i groesffordd mewn bywyd. Mae’n 28, nid yw erioed wedi bod y tu hwnt i Sweden a chollodd ei swydd yn ddiweddar mewn siop lyfrau, swydd yr oedd yn dwli arni. Wedi byw’r rhan fwyaf o’i

Posted in Uncategorized

Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif ComicsPlus AM DDIM a chael mynediad I’ch holl nofelau graffeg a chomics unrhyw le, unrhyw bryd! Comic y Mis Y Drych Tywyll (Cyfrol.7 cyfres Sonic Saga)  Ffrwydrwch i’r cyffro ar gyflymder Sonig wrth barhau cyfres

Posted in Uncategorized

Mae’r fenter, Darllen Mawr Direidus, yn herio plant i barhau i ddarllen tan y 1af o Hydref!/The Big Friendly Read challenges children to keep reading until 1st October!

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Strategol Sir Fynwy wedi ymestyn y dyddiad olaf i gwblhau’r fenter, Darllen Mawr Direidus, sef Her Ddarllen Haf 2016, tan ddydd Sadwrn 1af Hydref. Drwy gydol yr haf, mae plant wedi bod yn ymweld â’u Hyb Cymunedol

Posted in Uncategorized

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 35 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 15,731 hits