Learning to Drive?

Monmouthshire Community Hubs and Libraries to offer free online Driving Theory Tests for new drivers

Monmouthshire residents who are learning to drive can now practice for the Driving Theory Test through their local Community Hub or Library.

Monmouthshire County Council has just added Theory Test Pro to its growing list of internet services available freely to library members. This service provides a highly realistic online simulation of the UK’s driving theory test. It contains the entire official test question bank, hazard perception video clips and an online version of the Highway Code.

Theory Test Pro’s material is licensed from the Driving Standards Agency (DSA), so learner drivers can be assured that the practice questions they’re given are from the people who set the official tests.

Access to Theory Test Pro is free for borrowers who call in to any Monmouthshire Community Hub or Library. Borrowers can also access Theory Test Pro from outside of the library using their library card.

Henry Dillon, Marketing Director of Well Informed Limited, which developed Theory Test Pro, is thrilled to be partnering with Monmouthshire County Council.

 

“I’m very happy that members of Monmouthshire Libraries will now have free access to Theory Test Pro,” said Dillon. “Studying is a must for the DSA’s driving theory test and Theory Test Pro offers everything that you’d get from a CD-ROM with none of the hassle.”

Borrowers can sign up to take practice driving theory tests by visiting the Theory Test Pro website: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Monmouthshire residents without a library membership can obtain one easily by visiting their local Community Hub or Library. More information is available on the Monmouthshire County Council web http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Advertisements

Dysgu Gyrru?

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy’n dechrau cynnig Profion Theori Gyrru ar-lein am ddim i yrwyr newydd

Gall preswylwyr Sir Fynwy sy’n dysgu gyrru ymarfer am y Prawf Theori Gyrru trwy eu Llyfrgell leol.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ychwanegu’r Theory Test Pro i’w rhestr o wasanaethau rhyngrwyd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell. Mae’r gwasanaeth hon yn cynnig efelychiad ar-lein hynod realistig o brawf theori gyrru’r DU. Mae’n cynnwys holl gronfa swyddogol cwestiynau’r prawf, clipiau fideo adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Mae deunydd y Theory Test Pro wedi’i drwyddedu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru (ASG), felly gall dysgwyr wybod bod y cwestiynau ymarfer a ddarparir yn dod o’r bobl sy’n creu’r profion swyddogol.

Mae mynediad i’r Theory Test Pro am ddim i fenthycwyr sy’n galw i mewn i unrhyw lyfrgell Sir Fynwy. Gall benthycwyr hefyd cael mynediad i’r Theory Test Pro tu allan i’r llyfrgell gan ddefnyddio’u cerdyn llyfrgell.

Mae Henry Dillon, Cyfarwyddwr Marchnata Well Informed Limited, a ddatblygodd Theory Test Pro, yn gyffroes i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy.

“Rydw i’n hapus iawn bod aelodau Llyfrgelloedd Sir Fynwy nawr yn cael mynediad am ddim i Theory Test Pro,” medd Dillon. “Mae astudiaeth yn angenrheidiol ar gyfer prawf theori gyrru’r ASG ac mae’r Theory Test Pro’n cynnig popeth cewch a’r Cryno Ddisg heb dim ffwdan.”

Gall benthycwyr cofrestru i ymarfer profion theori gyrru gan ymweld â gwefan Theory Test Pro: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Gall preswylwyr Sir Fynwy sydd ddim yn berchen aelodaeth llyfrgell cael gafael ar un yn hawdd gan ymweld â’u Llyfrgell leol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries