Blog Archives

The Space between the Stars by Anne Corlett

Please scroll down for the English translation Beth fyddech chi’n wneud pe byddech yn deffro ar ôl twymyn difrifol i ganfod eich bod wedi goroesi’r firws oedd wedi bygwth dinistrio holl fywyd ar y ddaear? Greddf Jamie yw ceisio mynd

Posted in Book reviews

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

Please scroll down for the English version Cafwyd cyfarfod gwych gan Grŵp Darllen My Novel Lovers wrth siarad am y stori gyffroes hon am isfyd troseddwyr. Roedd pawb yn dwlu ar y stori heblaw am un person, oedd yn ychwanegu

Posted in Book reviews

A Boy Made of Blocks by Keith Stuart

Please scroll down for the English translation. Peidiwch â gadael i’r clawr braidd yn ddifflach eich digalonni! Mae hon yn stori wirioneddol hyfryd a gafaelgar am Alex, dyn yn ei dridegau a Sam, ei fab awtistig wyth oed. Mae Alex

Posted in Book reviews

The Humans by Matt Haig

Please scroll down for the English translation. Bu Grŵp Darllen My Novel Lovers yn trafod y llyfr yma yn ein cyfarfod diwethaf ac roedd y rhan fwyaf ohonom wrth ein bodd gydag ef (er ei bod yn wir nad oedd

Posted in Book reviews

Holding Up the Universe by Jennifer Niven

Please scroll down for the English translation. Roeddwn i’n dwli ar y stori ddiddorol, lon yma am ddau berson ifanc yn tyfu lan ac yn dod i delerau gyda rhannau o’u hunain sy’n eu gwneud yn teimlo’n unigryw ond hefyd

Posted in Book reviews

The Bone Sparrow by Zana Fraillon

Please scroll down for the English translation. Llanc ifanc yw Subhi, Mwslim Rohingia, a aned mewn canolfan cadw mewnfudwyr yn Awstralia. Mae bywyd yn galed heb lawer o fwyd, dim addysg ac yn waeth fyth, dim gobaith. Gyda dim atgofion

Posted in Book reviews

Off the Page by Jodi Picoult and Samantha Van Leer

Please scroll down for English translation Stori hyfryd, mwyn a hawdd i’w ddarllen yw hwn gan awdur gwerthwr-gorau a’i merch. Er ei fod wedi’i ysgrifennu fel dilyniant i “Between the Lines”, gallir darllen y stori fel nofel unigol yn hawdd

Posted in Book reviews

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 35 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 16,461 hits