Comig y MisNaruto Cyfrol #1

Ninja-mewn-hyfforddiant yw Naruto sydd gyda dawn am ddrygioni a gyda phŵer arswydus wedi cloi tu fewn iddo.

Deuddeg o fynyddoedd yn ôl ymosodwyd ar y pentref oedd wedi cuddio yn y dail gan fygythiad ofnadwy. Cymrodd ysbryd llwynog naw-gynffon fywyd arweinwr (yr Hokage) y pentref, a llawer o bobl eraill.

Heddiw, mae’r pentref yn le heddychlon ac mae plentyn trafferthus o’r enw Naruto’n brwydro i raddio o’r Academi Ninja. Ei fwriad yw i fod yr Hokage nesaf, ond bydd ei wir dynged llawer mwy cymhleth na hyn.

Yn addas i bobl yn eu harddegau/ oedolion (13+).

Benthycwch Comics Digidol unrhyw le, unrhyw bryd gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.

Cysylltwch â’ch gwefan llyfrgell neu gofynnwch i aelod o’r staff am fwy o wybodaeth

Canllawiau ar gynnwys

Bwriadwyd y comics a’r nofelau graffig yn y casgliad hwn ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae graddiad oedran ar bob teitl, a roddwyd gan y cyhoeddwr ar gyfer arweiniad yn unig.

Dylid nodi y gallai nofelau graffig ar gyfer darllenwyr hŷn gynnwys straeon a delweddau sy’n cynnwys trais, iaith dramgwyddus a chynnwys rhywiol. Nid ydym yn sensro unrhyw ddeunydd na’n cyfyngu mynediad yn ôl oedran i’r comics yn y casgliad hwn. Dylai rhieni a gofalwyr fod yn ymwybodol o’r graddiad oedran wrth edrych ar, neu ganiatau i blant edrych ar, y cynnwys hwn, i’w bodloni eu hunain bod y teitlau yn addas ar gyfer eu plentyn.

Os yw cwsmeriaid yn lawrlwytho teitlau drwy ap newydd ComicsPlus Library Edition gallant gyfyngu mynediad drwy osod terfyn amser (mewn “gosodiadau” dewiswch “rheolaeth rhiant”).

Mae mwy o wybodaeth am helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel ar-lein ar gael gan Get Safe Online, sefydliad a gefnogir gan y llywodraeth sy’n rhoi cyngor arbenigol yn rhad ac am ddim.

 

.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s