Hac Ddarllen/Gwirfoddolwr Ifanc Her Ddarllen yr Haf


Oes awydd ganoch wneud rhywbeth hwyl a gwobrwyol yr haf hwn?

Ydych chi’n mwynhau helpu plant a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol?

Efallai CHI yw’r union berson ni’n edrych am!

Nod y rhan gwirfoddol:

I helpu ein staff Llyfrgell i wneud Asiantau Anifail, Her Ddarllen yr Haf 2017, yr un mwyaf llwyddiannus fyth!

Menter yw Her Ddarllen yr Haf wedi’i chreu gan yr Asiantaeth Ddarllen ac wedi’i ddarparu gan lyfrgelloedd ledled y wlad.

Y diben yw sicrhau bod plant rhwng 4 i 11 yn parhau i ddarllen trwy gydol gwyliau’r haf. Mae pob plentyn sy’n cofrestru’n derbyn plygell casglwr arbennig a chardiau sbardun (gallir crafu rhai ohonynt, mae nhw bach yn ddrewllyd!) pob tro maent yn ymweld â’r llyfrgell wedi darllen dau lyfr.

Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r Her yn cael eu gwobrwyo gyda thlysau bendigedig: bag offer, tystysgrif a medal.

Eich rhan chi bydd:

 1.      Helpu cynhyrchu arddangosfeydd i hyrwyddo Asiantau Anifail
 2.      Helpu staff i ddarparu’r Her
 3.     Helpu gyda gweithgareddau’r haf
 4.      Helpu plant i ddefnyddio gwefan ac ap Her Ddarllen yr Haf
 5.    Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Oedran:

Mae’r rhan yn addas i oedrannau 13 – 15.

Targedau:

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer y plant sy’n cymryd rhan a’r nifer sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf gan 10%. Gall eich brwdfrydedd helpu ni i gyflawni hyn.

 Amser:

Ymrwymiad amser hyblyg. Mae paratoad Asiantau Anifail yn dechrau ar y 16eg o Fehefin 2017. Mae Asiantau Anifail yn dechrau ar y 15fed o Orffennaf 2017 ac yn parhau trwy gydol gwyliau’r haf.

Bydd rhaid mynychu 2 sesiwn hyfforddi rhad ac am ddim.

Cyflwyniad i Her Ddarllen yr Haf a chwrs diogelu sy’n cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Ieuenctid.

Man gweithio:

Eich Llyfrgell Leol (Y-Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Gilwern, Trefynwy, Brynbuga)

Rheolwr gwirfoddoli:

Fiona Ashley, Llyfrgellydd, Gwasanaeth Llyfrgell Strategol

(Ebost:FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Ffôn:  01633 644906)

Cymorth wedi’i ddarparu:

Hyfforddiant cynefino a diogelu. Cymorth trwy gydol y rôl oddi wrth Swyddog Arweinio Llyfrgell/ Gwybodaeth Uwch wedi’i leoli yn y Llyfrgell berthnasol.

Sgiliau gofynnol:

 1. Diddordeb mewn, a brwdfrydedd am, darllen a llyfrau.
 2. Mwynhau annog a gweithio gyda phlant.
 3. Gofal cwsmer da tuag at bob ymwelwr i’r llyfrgell
 4. Cyfathrebwr da

Manteision:

 1. Profiad o wirfoddoli gyda phlant
 2. Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol
 3. Datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol
 4. Profiad gwirfoddol hwylus a gwobrwyol
 5. Pac Hacio Darllen – crys t, llawlyfr gwirfoddoli, bathodyn a phen.

Geirdau:

Bydd angen un geirda (gall hyn fod oddi wrth weithiwr ieuenctid proffesiynol cymwysedig, athro ysgol, Pennaeth Blwyddyn neu Bennaeth Ysgol)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s