The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay


Please scroll down for the English version

Cafwyd cyfarfod gwych gan Grŵp Darllen My Novel Lovers wrth siarad am y stori gyffroes hon am isfyd troseddwyr. Roedd pawb yn dwlu ar y stori heblaw am un person, oedd yn ychwanegu dimensiwn arall i’r drafodaeth.

Roedd yn ddiddorol tu hwnt i weld y byd trwy lygaid llofrudd dideimlad, yn dysgu sut mae’n paratoi am y gwaith a sut mae’n adfer ei hun ar ôl. Er ei fod wedi ei ysgrifennu mewn ffordd denau, mae’r cymeriadau’n dod i fyw – o gariad y troseddwr bach sy’n ceisio gwneud ei farc, i’r DA sydd dal yn benderfynol i ddal y bois drwg.

Y cyntaf o dri – dwi methu aros i ddarganfod beth sy’n digwydd nesaf!

Catalog llyfrgell

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

My Novel Lovers Reading Group had a fantastic meeting, talking about this gripping tale of the criminal underworld. Everyone loved it except for one person, which made the discussion even more interesting.

It was fascinating to see the world through the eyes of a cold hearted hitman, learning how he prepares for the hit and how he recovers afterwards. Although sparsely written, the characters come to life – from the girlfriend of an ageing small time criminal trying to make his mark, to the experienced DI still determined to get the bad guys.

The first in a trilogy – can’t wait to find out what happens next!

Library catalogue

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s