Dysgu Gyrru?


Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy’n dechrau cynnig Profion Theori Gyrru ar-lein am ddim i yrwyr newydd

Gall preswylwyr Sir Fynwy sy’n dysgu gyrru ymarfer am y Prawf Theori Gyrru trwy eu Llyfrgell leol.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ychwanegu’r Theory Test Pro i’w rhestr o wasanaethau rhyngrwyd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell. Mae’r gwasanaeth hon yn cynnig efelychiad ar-lein hynod realistig o brawf theori gyrru’r DU. Mae’n cynnwys holl gronfa swyddogol cwestiynau’r prawf, clipiau fideo adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Mae deunydd y Theory Test Pro wedi’i drwyddedu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru (ASG), felly gall dysgwyr wybod bod y cwestiynau ymarfer a ddarparir yn dod o’r bobl sy’n creu’r profion swyddogol.

Mae mynediad i’r Theory Test Pro am ddim i fenthycwyr sy’n galw i mewn i unrhyw lyfrgell Sir Fynwy. Gall benthycwyr hefyd cael mynediad i’r Theory Test Pro tu allan i’r llyfrgell gan ddefnyddio’u cerdyn llyfrgell.

Mae Henry Dillon, Cyfarwyddwr Marchnata Well Informed Limited, a ddatblygodd Theory Test Pro, yn gyffroes i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy.

“Rydw i’n hapus iawn bod aelodau Llyfrgelloedd Sir Fynwy nawr yn cael mynediad am ddim i Theory Test Pro,” medd Dillon. “Mae astudiaeth yn angenrheidiol ar gyfer prawf theori gyrru’r ASG ac mae’r Theory Test Pro’n cynnig popeth cewch a’r Cryno Ddisg heb dim ffwdan.”

Gall benthycwyr cofrestru i ymarfer profion theori gyrru gan ymweld â gwefan Theory Test Pro: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Gall preswylwyr Sir Fynwy sydd ddim yn berchen aelodaeth llyfrgell cael gafael ar un yn hawdd gan ymweld â’u Llyfrgell leol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s