A Boy Made of Blocks by Keith Stuart


Please scroll down for the English translation.

Peidiwch â gadael i’r clawr braidd yn ddifflach eich digalonni! Mae hon yn stori wirioneddol hyfryd a gafaelgar am Alex, dyn yn ei dridegau a Sam, ei fab awtistig wyth oed.

Mae Alex yn caru Sam ond nid yw’n gwybod sut i bontio’r blwch rhwng y byd “arferol” a’r byd y mae Sam yn byw ynddo. Mae hefyd yn ei chael yn anodd ymdopi gyda thymer Sam ac yn encilio i’w swydd ddiflas gan adael ei wraig i ddatrys unrhyw broblemau.

Nid yw’n syndod bod Jody, ei wraig anhygoel o amyneddgar, yn penderfynu ei bod wedi cael llond bol a bod yn rhaid i Alex symud allan o gartref y teulu. Heb gyswllt arferol dydd i ddydd, mae Alex yn ei chael yn anodd canfod ffyrdd i wneud i’r amser y gall ei dreulio gyda Sam olygu rhywbeth i’r ddau ohonynt. Ac yna mae’n taro ar fyd Minecraft.

Mae’r cymeriadau yn y llyfr yn neidio oddi ar y dudalen a byddwch mewn dim o dro yn annog Alex i ddal ati a chanfod y bont a fydd yn y diwedd yn dod ag ef yn nes at ei fab.

Catalog llyfrgell

A Boy Made of Blocks by Keith Stuart

Don’t let the rather boring cover put you off! This is a really lovely and gripping story about Alex, a man in his thirties and Sam, his autistic eight year old son.

Alex loves Sam but doesn’t know how to bridge the gap between the “normal” world and the world Sam inhabits. He also struggles to cope with Sam’s outbursts and retreats to his boring, mundane job, preferring to leave his wife to resolve any issues.

Not surprisingly Jody, his incredibly patient wife, decides enough is enough and Alex has to move out of the family home. Without normal day to day contact, Alex struggles to find a way to make the time he can spend with Sam mean something to them both.  And then he stumbles across the world of Minecraft.

The characters in this book leap off the page and you soon find yourself willing Alex to keep preserving and to find the bridge that will finally bring him close to his son.

Library catalogue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s