The Bone Sparrow by Zana Fraillon


the-bone-sparrow-by-zana-fraillonPlease scroll down for the English translation.

Llanc ifanc yw Subhi, Mwslim Rohingia, a aned mewn canolfan cadw mewnfudwyr yn Awstralia. Mae bywyd yn galed heb lawer o fwyd, dim addysg ac yn waeth fyth, dim gobaith.

Gyda dim atgofion o’i gartref teuluol, mae gan Subhi chwant mawr i glywed straeon ei fam am ei chyn-fywyd a’i mamwlad. Mae ganddo ddychymyg lliwgar, ond mae hyd yn oed Subhi mewn syndod pan mae merch ifanc yn llwyddo torri trwy’r ffensys sy’n amgylchynu’r gwersyll. Mae Jimmie’n dod a bwyd a chyfeillgarwch iddo, ond hefyd gobaith am fywyd gwahanol du hwnt i gyfyngiadau’r ganolfan cadw.

Ysgrifennodd Zana’r nofel hwn i amlygu’r straen dynol tu ôl i ystadegau argyfwng y ffoaduriaid. Mae’n stori sy’n torri calon, gyda thrasiedi ac arswyd, ond yn dangos pŵer gobaith a chyfeillgarwch yn ogystal.

Yn addas i blant dros 10 mlwydd oed (ac oedolion wrth gwrs!)

Library catalogue

The Bone Sparrow by Zana Fraillon

Subhi is a young boy, a Rohingya Muslim, born in an immigration detention centre in Australia. Life is hard with little food, no education and most devastating of all, no hope.

With no memories of his family’s home, Subhi has a desperate appetite for his mother’s stories about her former life and homeland. He has a vivid imagination, but even he is taken by surprise when a young girl manages to break through the fences surrounding the camp. Jimmie brings him food and friendship, but also hope for a different life beyond the confines of the detention centre.

Zana Fraillon wrote this novel to highlight the human stories behind the statistics on the refugee crisis. It’s a heart-breaking story, with both horror and tragedy, but also the power of friendship and hope.

Suitable for children over 10 (and adults too of course!)

Library catalogue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s