Fishbowl by Bradley Somer


Please scroll down for the English translation.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori hon, sef fy hoff lyfr o’r flwyddyn hyd yma.

Mae pysgodyn aur, Ian, yn plymio i’r ddaear o fflat ar y seithfed llawr ar hugain o adeilad Seville ar Roxy. Wrth iddo blymio, mae’n bwrw golwg ar fywydau’r trigolion drwy eu ffenestri. Ac maent yn fishbowlgrŵp o bobl hynod ddiddorol ac amrywiol.

Mae’r dihiryn Conrad, a’i fywyd carwriaethol tymhestlog sydd yn cynnwys tair menyw, gan gynnwys Katie sy’n bert ond yn ddiniwed. Mae Claire, sydd yn ofni uchder ac yn berson emosiynol, yn ennill bywoliaeth drwy wrando ar ddynion unig yn olrhain eu ffantasiâu. Yna mae Petunia Delilah, sydd yn dynesu tuag ddiwedd ei beichiogrwydd ac yn dwym ac yn deisyfu brechdanau hufen ia. Mae  Herman yn fachgen ifanc sydd wedi profi trawma yn y gorffennol ac yn credu erbyn hyn ei fod yn medru teithio drwy amser. Ac yna mae fy hoff gymeriad, Jimenez, sef y gofalwr unig sydd yn gofalu am y fflatiau ond nid yw’r trigolion byth yn sylwi arno.

Yn wreiddiol, doniol ac theimladwy; nid wyf yn medru aros am lyfr nesaf Bradley Somer.

Fishbowl by Bradley Somer

I loved this story, my favourite read of the year so far.

Ian the goldfish is plummeting to earth from an apartment on the 27th floor of the Seville building on Roxy.  As he rushes past he catches glimpses of the residents’ lives through the windows.  And what a fascinating and diverse lot they are.

There is the villain Conrad, with a messy love life involving three women, including the pretty and vulnerable Katie. Claire, an acrophobic and obsessive compulsive earning her living listening on the phone to lonely men acting out their fantasies.  Then there’s Petunia Delilah, very pregnant, hot and bothered and lusting after ice cream sandwiches.  Herman, a young boy who has been traumatised in the past and now believes he can travel through time.  Not forgetting my favourite character, Jimenez, the lonely caretaker who looks after the apartments but goes unnoticed by all the residents.

Original, funny and touching; can’t wait for the Bradley Somer’s next book.

Library catalogue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s