The Extra Ordinary Life of Frank Derrick, Age 81 by J B Morrison


the-extra-ordinary-life-of-frank-derrick-by-j-b-morrisonPlease scroll down for the English version.

Bydd y nofel hon wir yn tynnu ar eich emosiynau!

Nid yw Frank yn deall fod cael ei daro gan y cerbyd llaeth yn mynd i ddwyn cymaint o bleser i’w fywyd, a hynny yn sgil gofalwr cymorth yn y cartref newydd ac ifanc, Kelly.

Roedd ei fywyd wedi ei gyfyngu i’w fflat, y siop elusen a’r llyfrgell a’r unig sgwrs bwrpasol y byddai’n ei mwynhau oedd gyda’i hen ffrind, Smelly John. Roedd yn treulio ei ddiwrnodau yn gwylio DVDs a’n delio gyda phobl a oedd yn cysylltu a’n dymuno gwerthu pethau iddo, naill ai mewn person neu dros y ffôn. Roedd  Kelly yn chwa o awyr iach, yn ehangu ei orwelion ac yn rhoi rheswm iddo godi yn y bore.

Os ydych yn esgeuluso eich rhieni hŷn, beddwch yn barod i deimlo’n euog. Os nad ydych yn euog o hyn, mae hon yn stori ddoniol a thrist ac yn ddisgrifiad dirdynnol iawn o’r hyn a olygir i fod yn  yn hen a’n unig.

The Extra Ordinary Life of Frank Derrick, Age 81 by J B Morrison

This novel will really tug at your heart strings!

Frank has no idea that being run over by milk float will bring so much pleasure into his life in the form of his new young home help, Kelly.

His life had become confined to his flat, the charity shop and the library, with his only meaningful social interaction with his old friend, Smelly John. His days were mainly spent watching DVDs and dealing with cold callers, in person or on the phone.  Kelly is like a breath of fresh air, widening his horizons and giving him reason to get up in the morning.

If you are neglecting your elderly parents, prepare to feel guilty. If not, this is in turns funny and sad, and ultimately a moving account of what it can mean to be elderly and alone.

Library catalogue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s