Wonder by R J Palacio


wonder

Please scroll down for the English translation

Mae llawer o blant yn pryderi wrth feddwl am fynd i ysgol newydd ond mae mwy gan August i bryderi amdano nag eraill. Mae yn ddeng mlwydd oed ac mae ond wedi cael ei addysgu adref erioed; mae  anffurfiad ar ei wyneb ac mae pawb yn troi i edrych a syllu arno.

Mae hon yn stori sydd yn hawdd i’w darllen, ond mae’n stori sydd yn codi ysbryd ac yn dathlu pa mor bwysig yw caredigrwydd. Mi wnes i ddarllen y nofel hon yn gyflym; roeddwn wrth fy modd yn gwrando ar y cymeriadau eraill yn olrhain eu rhan hwy o’r stori ac mae “Auggie” yn gymeriad gwych. Bydd plant (9+) ac oedolion wrth eu bodd gyda’r nofel hon.
 

Wonder by R J Palacio

Most children feel a little scared at the thought of going to a new school but August has more to worry about than most. He is ten years old but has always been home-schooled and has a facial deformity that makes everyone turn and stare.

This is an easy-to-read, heart-wrenching but ultimately uplifting story which celebrates the importance of kindness. I raced through this novel; loved hearing the other characters tell their part of the story, and “Auggie” is a wonderful character. Children (9+) and adults will relish this novel.
Library catalogue

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s