I Saw A Man by Owen Sheers


Please scroll down for the English translation.

i-saw-a-man

Wedi darllen a mwynhau The Dust Diaries a Resistance, roedd fy nisgwyliadau yn uchel. Ni chefais fy siomi. Mae “I Saw a Man” yn stori llawn tensiwn a hudol, yn union fel yr ydych yn ei ddisgwyl gan fardd ac wedi ei hysgrifennu’n hyfryd.

Mae’r tensiwn i’w weld o’r frawddeg gyntaf – “Roedd y digwyddiad a oedd wedi newid eu holl fywydau wedi digwydd ar brynahwn Sadwrn ym mis Mehefin, munudau’n unig ar ôl i Michael Turner – gan feddwl fod cartref y teulu Nelson yn wag – gamu drwy eu drws cefn”.

Mae’r awdur wedyn yn gweu’r gorffennol a’r dyfodol, gan esbonio’r hyn sydd wedi digwydd er mwyn arwain at y digwyddiad difäol hwn ac yna’n symud yn ôl i’r presennol, gan gynyddu’r tensiwn drwy’r amser.

Mae modd i chi wylio’r awdur lleol, Owen Sheers, yn trafod y llyfr cyffrous a phwerus yma ar ei wefan.

I Saw A Man by Owen Sheers

Having read and loved both The Dust Diaries and Resistance, my expectations for this novel were high. I wasn’t disappointed.  “I Saw a Man” is a tense, fascinating story and, as you would expect from a poet, beautifully written.

The suspense begins at the first sentence “The event that changed all of their lives happened on a Saturday afternoon in June, just minutes after Michael Turner – thinking the Nelsons’ house was empty – stepped through their back door”.

The author then skilfully weaves the past and present together, explaining what happened to lead to this devastating event and then moving back to the present, increasing the tension all of the time.

You can watch local author Owen Sheers talking about this stylish and powerful thriller on his web page.

Library catalogue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s