A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki


Please scroll down for the English translation of this book review

a-tale-for-the-time-being-by-ruth-ozeki

Mae hon yn stori swynol, anarferol a hudol.

Mae yna ddwy stori sydd yn cydblethu gyda’i gilydd, ac wedi eu gosod mewn llefydd a diwylliannau gwahanol iawn. Mae Ruth yn cael trafferth ymdopi gyda newid sylweddol yn ei ffordd o fyw; a hynny ar ôl gadael  fflat ym  Manhattan a symud i goedwig law ugain erw a thŷ yn British Columbia.

Mae’n dod o hyd i ddyddiadur sydd yn cael ei olchi i fyny ar y traeth ac sydd yn olrhain stori merch ifanc sydd yn cael trafferth ymdopi gyda sioc ddiwylliannol. Pan oedd tad Nao wedi colli ei swydd yng Nghaliffornia, gorfodwyd y teulu bach i symud i Japan ac maent nawr yn ceisio ymgartrefu mewn cymdeithas Japaneaidd.

Wrth i Ruth ddarllen y dyddiadur, rydym yn dysgu mwy a mwy am orffennol teulu estynedig Nao.  Rydym hefyd yn dysgu am y bwlio y mae’n rhaid i Nao ddioddef yn ei hysgol newydd, am boen ei thad a chadernid ffantastig ei mam-gu.

Mae hon yn nofel gymhleth; un i’w darllen yn araf a’i mwynhau yn hytrach na rhuthro drwyddi ac mae’n bleser i’w darllen.

A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki

This is a fascinating and unusual, captivating story.

There are two interwoven stories, set in two very different places and cultures. Ruth is struggling to come to terms with a huge change of lifestyle; from an apartment in Manhattan to a house in British Columbia with twenty acres of rainforest.

Ruth finds a diary washed up on the beach which tells the story of a young girl also struggling with a culture shock. When Nao’s father lost his job in California the small family unit were forced to move back to Japan, and are now trying to fit back into Japanese society.

As Ruth reads the diary we learn more and more about the past of Nao’s extended family. We also learn of the bullying Nao must endure at her new school, of her father’s own pain and of the fantastic resilience of her grandmother.

This is a complex novel; one to relish rather than race through, and a very satisfying read.

Library catalogue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s