The Penguin Lessons by Tom Michell


the-penguin-lessons-by-tom-mitchell

the-penguin-lessons-by-tom-mitchellPlease scroll down for English translation of this review

Mae’r awdur yn myfyrio am ei anturiaethau fel dyn ifanc yn dysgu mewn ysgol breswyl yn yr Ariannin. Yn llawn brwdfrydedd, nteithio ar hyd a lled De America, ac mae’n cael profiad annisgwyl pan y mae’n canfod pengwin sydd bron â thrigo ar ôl cael ei olchi ar y traeth wedi ei orchuddio mewn olew ar arfordir yn Uruguay.

Mae Tom wrth ei fodd wrth iddo lwyddo i achub “Juan Salvador”, ond mae’n cael braw o feddwl ei fod efallai wedi difetha gorchudd y pengwin ac ni fydd yn medru dal dŵr mwyach. Nid oes dewis arall ganddo ond mynd â Juan yn ôl i’r Ariannin.

Mae Juan Salvador yn hynod boblogaidd yn yr ysgol – ymhlith yr athrawon a’r bechgyn. Mae’n gymeriad cyfeillgar a doniol sydd yn medru empatheiddio pan fydd rhywun yn rhannu cyfrinachau ag ef. Mae Juan yn dod ag hapusrwydd i bawb sydd yn ei adnabod.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori wir hon sy’n codi calon ac yn olrhain hanes bywyd mewn gwlad ddiddorol, a chydymaith sydd yr un mor ddiddorol!

The Penguin Lessons by Tom Michell

The author reflects on his adventures as a young man teaching at a boarding school in Argentina. Full of enthusiasm as he explores South America, his life takes a very unexpected turn when he finds a penguin close to death after being swept ashore in an oil spill off the coast of Uruguay.

Tom’s delight at his success in rescuing “Juan Salvador” is tempered by the sudden realisation that by cleaning him he may have ruined the penguin’s waterproofing. There seems to be no other option but to take Juan back to Argentina.

To say that Juan Salvador is a huge hit with everyone at the school – both staff and boys – would be an understatement. A friendly and funny character who seems to empathise whenever someone decides to confide in him, Juan brings happiness to all those you know him.

I loved this true, heart-warming account of life in a fascinating country with an equally fascinating companion!

Library catalogue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s