Church of Marvels by Leslie Parry


Please scroll down for the English translation

church-of-marvelsRoeddwn wedi dewis y llyfr hwn oherwydd y clawr hyfryd a’r teitl anarferol; nid oeddwn yn disgwyl nofel mor swynol a gafaelgar.

Mae’r nofel wedi ei gosod yn yr 1890au hwyr ac mae yna ymdeimlad Dickensaidd iawn iddi; gyda chymeriadau hyfryd â’u straeon wedi plethu gyda’i gilydd.

Roedd Odile Church a’i chwaer sy’n efaill iddi yn rhan o sioe ei mam ar Ynys Coney ond wedi i’w mam gael ei lladd mewn tân, mae Belle yn diflannu gan adael Odile ar goll.

Mae Alphie yn canfod ei hun mewn Gwallgofdy, yn ansicr ynghylch yr hyn sydd wedi arwain ati’n cael ei dal yno ond yn teimlo’n ffyddiog y bydd y gŵr yn dod i’w hachub.

Mae Sylvan, sydd yn treulio ei fywyd yn gweithio yn glanhau adeiladau allanol a’i amser sbâr yn ymladd, wedi canfod baban newyddanedig sydd wedi ei adael ar ôl ymhlith y bryntni.

Wrth iddynt geisio canfod y gwirionedd y tu nôl i’w amgylchiadau newydd, cefais fy nhynnu i mewn i’r byd hudol, tywyll ac anhygoel hwn.

Church of Marvels by Leslie Parry

I choose this book because of the lovely cover and the unusual title; I wasn’t expecting such a spelling binding and gripping novel.

It’s set in the late 1890s and has a very Dickensian feel to it; with wonderful characters whose stories are beautifully interwoven.

Odile Church and her twin sister were part of their mother’s sideshow on Coney Island but after their mother is killed in a terrible fire, Belle disappears leaving Odile bereft.

Alphie finds herself in a Lunatic Asylum, unsure of the events that led to her capture but sure her husband will come to rescue her.

Sylvan, who spends his working life cleaning out privies and his spare time fighting, finds an abandoned new born baby amidst all the filth.

As they all struggle to find out the truth behind their new circumstances, I was drawn further and further into the fascinating, dark and extraordinary world.

Library catalogue
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s