The Readers of Broken Wheel Recommend by Katarina Bivald


the-readers-of-broken-wheel

Mae Sara wedi dod i groesffordd mewn bywyd. Mae’n 28, nid yw erioed wedi bod y tu hwnt i Sweden a chollodd ei swydd yn ddiweddar mewn siop lyfrau, swydd yr oedd yn dwli arni. Wedi byw’r rhan fwyaf o’i bywyd drwy lyfrau, mae’n penderfynu camu allan o’r cloriau er mwyn ymweld â’i ffrind llythyru, Amy, yn Broken Wheel, Iowa.  Ond mae pob dim yn mynd o le: mae’n cyrraedd  Broken Wheel sac yn canfod y trigolion wedi ymgynnull  yn angladd Amy, ac mae Broken Wheel i weld lle   ddiffaith, heb fawr o gariad.

Wrth i Sara bendroni ynghylch aros neu fynd, mae’n dechrau dod i adnabod y cymeriadau yr oedd Amy yn eu hadnabod a’u caru.  Er mwyn llanw ei hamser, mae’n agor siop lyfrau dros dro ac yn dechrau meithrin perthynas gydag aelodau o’r gymuned ond a yw hi’n rhy hwyr i achub y dref?

Roeddwn wrth fy modd gyda’r llyfr tyner ac ysbrydoledig hwn, gyda chymeriadau difyr ond credadwy gyda chymeriad canolog pwerus sydd yn gwybod pa mor bwerus yw llyfr da!

Sara has come to a crossroads. She’s 28, never been outside Sweden and has recently been made redundant from the book shop job she loved.  Having lived most of her life through books, she decides to step out from between the covers to visit her elderly penfriend, Amy, in Broken Wheel, Iowa.  But nothing goes to plan; she arrives in Broken Wheel to find the residents are gathered at Amy’s wake, and Broken Wheel seems desolate and unloved.

As Sara dithers about whether to stay or go, she gets to know the characters that Amy knew and loved. For something to do she starts up a temporary bookshop and by doing so begins to reach out to all the members of the community, but has her arrival come too late to save the town?

I loved this gentle and uplifting book, with quirky but believable characters and a lovely central character who knows the power of a good book!

Library catalogue

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s