Mae’r fenter, Darllen Mawr Direidus, yn herio plant i barhau i ddarllen tan y 1af o Hydref!/The Big Friendly Read challenges children to keep reading until 1st October!


Print

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Strategol Sir Fynwy wedi ymestyn y dyddiad olaf i gwblhau’r fenter, Darllen Mawr Direidus, sef Her Ddarllen Haf 2016, tan ddydd Sadwrn 1af Hydref.

Drwy gydol yr haf, mae plant wedi bod yn ymweld â’u Hyb Cymunedol neu’r Llyfrgell leol er mwyn darllen rhai o’n llyfrau gwefreiddiol ac i gasglu cardiau sydd wedi eu dylunio’n arbennig, ac oll yn cynnwys darluniau gwreiddiol gan Quentin Blake.

Roedd plant wedi cofrestru ar gyfer y fenter, Darllen Mawr Direidus, drwy ymweld â’u Hyb Cymunedol neu’r Llyfrgell leol deirgwaith a darllen 6 llyfr er mwyn cwblhau Her Ddarllen yr Haf.

Bydd plant sydd yn cwblhau Her Ddarllen yr Haf erbyn dydd Sadwrn 1af Hydref yn derbyn gwobrau hyfryd; tystysgrif, medal,  llyfrnod, torch allwedd/zip tag a phâr o sbectol yr enfys.

Bydd unrhyw blentyn sydd yn cwblhau Her Ddarllen yr Haf erbyn dydd Sadwrn 17eg Medi hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn raffl er mwyn ennill  llechen Acer Iconia! Print

Hoffwn ddiolch i’r Cynghorau Tref a Chymuned canlynol (a’r staff yn Llyfrgell Y Fenni am eu taith gerdded noddedig) am ariannu 12 llechen Acer Iconia:

Cyngor Tref Y Fenni

Cyngor Tref Cil-y-coed

Cyngor Tref Cas-gwent

Cyngor Cymuned Grysmwnt

Cyngor Cymuned Llanelly

Cyngor Cymuned Llangybi

Cyngor Cymuned Llantilio Pertholey

Cyngor Cymuned Llantrisaint Fawr

Cyngor Cymuned Magwyr a Gwndy

Cyngor Cymuned Mathern

Cyngor Cymuned Portskewett

Cyngor Cymuned Unedig Trellech

Cyngor Tref Brynbuga

Mae’r fenter, Darllen Mawr Direidus, Her Ddarllen Haf 2016, yn cael ei chydlynu gan The Reading Agency a’i chynnal mewn llyfrgelloedd ar draws y DU.

The Big Friendly Read challenges children to keep reading until 1st October!

Monmouthshire Strategic Library Service has extended the deadline to complete The Big Friendly Read, the Summer Reading Challenge 2016, until Saturday 1st October.

All through the summer children have been visiting their local Community Hub or Library to read some of our wonderful books and to collect specially designed cards, all featuring original Quentin Blake illustrations.

Children signed up for The Big Friendly Read need to visit their local Community Hub or Library three times and read 6 books to complete the Summer Reading Challenge.

Children who complete the Summer Reading Challenge by Saturday 1st October will receive lovely prizes: certificate, medal, bookmark, key ring/zip tag and a pair of rainbow glasses.

Any child who successfully completes The Big Friendly Read by Saturday 17th September will also be entered into a prize draw to win an Acer Iconia tablet!

Print

We would like to thank the following Town and Community Councils (and the staff of Abergavenny Library for their sponsored walk) for funding 12 Acer Iconia tablets:

Abergavenny Town Council

Caldicot Town Council

Chepstow Town Council

Grosmont Community Council

Llanelly Community Council

Llangybi Community Council

Llantilio Pertholey Community Council

Llantrisant Fawr Community Council

Magor and Undy Community Council

Mathern Community Council

Portskewett Community Council

Trellech United Community Council

Usk Town Council

The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016 is produced by The Reading Agency and delivered by libraries across the UK.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s