Newyddion Diweddaraf: Eirinen Wlanog Enfawr ar goll yn eich llyfrgell leol! /Breaking News: the Giant Peach has gone missing at your local library!


Giant-Peach-Poster

Fe fydd cystadleuaeth ar gyfer plant 12 mlwydd oed ac iau yn cael ei chynnal mewn llyfrgelloedd ledled Cymru gyda gwobrau ffantastig Roald Dahl ar gael!

 Mae’r gystadleuaeth yn ceisio annog plant i archwilio eu llyfrgell leol a bydd ymlaen ledled Sir Fynwy rhwng 1 – 30 Medi 2016 i gyd-daro â dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl a diwedd Sialens Ddarllen yr Haf 2016 – Darllen Mawr Direidus.

Rhaid i blant ddarganfod lle mae staff y llyfrgell wedi cuddio’r eirinen wlanog enfawr a llenwi ffurflen fer i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.  Mae yna wobrau gwych ar gael gan gynnwys pecynnau ysgrifennu Roald Dahl, jigsôs, cylchoedd allweddi a gemau ar thema Roald Dahl.

Felly ewch ati i chwilio!

I gael gwybod mwy am y gystadleuaeth a gweld y telerau ac amodau ewch i: www.libraries.wales

A competition for children aged 12 and under will be taking place in libraries across Monmouthshire with some fantastic Roald Dahl prizes up for grabs!

 The competition aims to encourage children to explore their local library and will take place across Monmouthshire between 1st and 30th September 2016 to coincide with the Roald Dahl centenary celebrations and the end of The Big Friendly Read, the Summer Reading Challenge 2016.

Children will have to discover where library staff have hidden the Giant Peach and fill in a short form to enter the competition.  There are some fantastic prizes up for grabs including Roald Dahl stationery packs, jigsaws, key rings and Roald Dahl themed games.

So get hunting!

To find out more about the competition and to view the terms and conditions please visit: www.libraries.wales

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s