Header

Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif ComicsPlus AM DDIM a chael mynediad I’ch holl nofelau graffeg a chomics unrhyw le, unrhyw bryd!

GhostbustersComic y Mis

Ghostbusters Cyfrol 2

Mae tîm gwych creadigol The Ghostbusters sef Erik Burnham a Dan Schoening yn dychwelyd i greu mwy o gyffro ectoplasmig yn y gyfrol barhaus newydd sbon yma o Ghostbusters!

Mae’r Ghostbusyters wedi mynd, wedi’u hudo ymaith gan ddiafoliaid dieflig o ddimensiwn arall!

Ond nid yw anfadwaith annaearol wedi dod i ben yn y ddinas nad yw byth yn cysgu, gan olygu y bydd angen i grŵp newydd gamu lan a gwisgo’r pecynnau proton.

A all y Ghostbusters newydd achub eu rhaglaenwyr neu a fyddant yn rhannu’r un ffawd?

Darllenwch hyn a llawer mwy ar ComicsPlus! 

http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Cofrestrwch am eich cyfrif ComicsPlus amm ddim heddiw i ymchwilio’r dewis enfawr o nofelau graffeg sydd ar gael – holwch aelod o staff y llyfrgell i gael mwy o wybodaeth.

 

Header

Sign up to your FREE ComicsPlus account and access your favourite graphic novels and comics anywhere, anytime!

Comic of the Month

Ghostbusters Volume 2

The Ghostbusters Ghostbusterscreative super-team of Erik Burnham and Dan Schoening return to bust out more ectoplasmic excitement in this all-new Ghostbusters ongoing volume! The Ghostbusters are gone, spirited away by some dastardly demons from another dimension! But spectral shenanigans haven’t ceased in the city that never sleeps, meaning a new group will need to step up and don the proton packs. Will the New Ghostbusters be able to rescue their predecessors, or will they share the same fate?

Read this, plus many more on ComicsPlus!

 http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Sign up to your free ComicsPlus account today to explore the huge array of graphic novels available – ask a library staff member for more information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s