World Book Night 23 April 2016


world book night

World Book Night is an annual celebration of reading and books. It sees passionate volunteers give out hundreds of thousands of books in their communities to share their love of reading with people who don’t read regularly or own books.

Once again the library service is taking part in the celebration with each of our Community Hubs enthusiastically backing the project, hoping to convert as many people as possible into novel lovers! Gifting the free books will take place in various locations throughout the week.

Local author Frank Olding will entertain everyone in Abergavenny Hub on Thursday 21st April.  The evening starts at 7.00pm and includes free book giveaways, with wine and nibbles. Tickets cost £3.00.

Caldicot, Chepstow and Monmouth Hub staff will gift World Book Night titles to customers who don’t normally use the library service when they visit their buildings.

Caldicot Hub is also holding a Shared Reading session for the literacy class that meets there, and gifting some of the titles to the Caldicot Foodbank to give out with the food parcels.

On Saturday 23rd April the Friends of Chepstow Library are having a coffee morning to celebrate the anniversary of Shakespeare’s birthday with an inspiring combination of sonnets, coffee and free books.

Usk Hub is holding a treasure hunt on the same day, inviting residents to follow clues as they visit local businesses to track down the World Book Night books.

As reading can help reduce stress we are also visiting a stress class to gift books.

For more information, please contact your local Community Hub.

World Book Night is run by The Reading Agency, a national charity that inspires people to become confident and enthusiastic readers to help give them an equal chance in life.


 

Mae Noswaith Llyfr y Byd yn ddathliad blynyddol o ddarllen a llyfrau. Bydd gwirfoddolwyr brwdfrydig yn dosbarthu miloedd o lyfrau yn eu cymunedau i rannu eu cariad o ddarllen gyda phobl nad ydynt yn darllen yn rheolaidd neu’n berchen ar lyfrau.

Unwaith eto mae’r gwasanaeth llyfrgell yn cymryd rhan yn y dathliad gyda phobl un o’n Hybiau Cymunedol yn cefnogi’r prosiect, gan obeithio troi cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn nofel-garwyr! Caiff y llyfrau rhad ac am ddim eu dosbarthu mewn gwahanol leoliadau drwy gydol yr wythnos.

Bydd yr awdur lleol Frank Olding yn diddanu pawb yn Hyb y Fenni ddydd Iau 21 Ebrill. Bydd y noswaith yn dechrau am 7.00pm ac mae’n cynnwys llyfrau am ddim, gyda gwin a danteithion. Mae tocynnau’n costio £3.00.

Bydd staff Hyb Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn dosbarthu teitlau Noswaith Llyfr y Byd i gwsmeriaid nad ydynt fel arfer yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell pan fyddant yn ymweld â’u hadeiladau.

Mae Hyb Cil-y-coed hefyd yn cynnal sesiwn Rhannu Darllen ar gyfer y dosbarth llythrennedd sy’n cwrdd yno, ac yn rhoi rhai o’r teitlau i Fanc Bwyd Cil-y-coed i’w dosbarthu gyda’r parseli bwyd.

Ddydd Sadwrn 23 Ebrill mae Cyfeillion Llyfrgell Cas-gwent yn cynnal bore coffi i ddathlu diwrnod pen-blwydd Shakespeare gyda chyfuniad o sonedau, coffi a llyfrau am ddim.

Mae Hyb Brynbuga yn cynnwys helfa drysor ar yr un diwrnod, gan wahodd preswylwyr i ddilyn cliwiau wrth iddynt ymweld â busnesau lleol i olrhain llyfrau Noswaith Llyfr y Byd.

Gan y gall darllen helpu i ostwng straen, rydym hefyd yn ymweld â dosbarth straen i ddosbarthu llyfrau.

Cysylltwch â’ch Hyb Cymunedol lleol i gael mwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Caiff Noswaith Llyfr y Byd ei rhedeg gan The Reading Agency, elusen genedlaethol sy’n ysbrydoli pobl i ddod yn ddarllenwyr hyderus a brwdfrydig i roi cyfle cyfartal iddynt mewn bywyd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s